Allison Pataki: Sissi - A birodalom úrnője (Sissi 2.)

img_20180217_1434085.jpg

Helikon, Budapest, 2017. 448. oldal

Fordította: Csáki Judit

 

Fülszöveg

Bécsben, a császári palota termeiben szól a keringő és patakzik a pezsgő, de a csillogó díszletek mögött versengés és gyilkos intrika dúl. Sissit, Ferenc József feleségét, népe "tündérkirálynőjét" fojtogatja a szigorú udvari etikett és a kihűlt házasság feszültsége, s nyugtalansága egyre nő. A szabadságra vágyó asszony gödöllői birtokán talál nyugalmat. Itt lovagol szeretett paripáin, itt élvezi az anyaság örömeit imádott kislánya, Valéria révén - és itt fogadja a magyar államférfi, Andrássy gróf látogatásait, a férfiét, akit évek óta teljes szívéből szeret. Az idillinek azonban tragikus hír vet véget: kisfia, Rudolf érdekében azonnal vissza kell térnie a fővárosba, a pletykálkodás, irigység és bánat világába.
Szerelem és veszteség, odaadás és ellenszegülés - Sissi ellentmondásos vágyak közt hányódik: együtt tartsa a családját, vagy elmeneküljön fullasztó házassága és a történelem viharai, a nagy birodalmak összeomlásának baljós előjelei elől? A császárné végül kiköveteli helyét a trónon férje oldalán, elnyeri népe és a világ szeretetét, és megmenti a birodalmat. De vajon meg tudja-e menteni önmagát?

És egyszer csak ott van; olyan, amilyennek mondják: nem evilági szépség... Vonul lefelé az elegáns hotel, a Beau Rivage lépcsőjén, fogja az ernyőt, kora őszi ragyogó napfény árasztja el a sugárutat. Tömeg gyűlik köré, amikor rájönnek, hogy a császárnét látják.
- Itt jön!
- Erzsébet császárné!
- Sissi!
Megy a rakparton a sétány és a várakozó gőzhajó felé, egyetlen női kísérője szaporán szedi a lábát mellette, hogy lépést tartson vele. Megjelenése elárulja, hogy nem közember: gyöngyházszínű bőre, királynői alakja a szűk és magas nyakú kiskabátban, hosszú fekete szoknyája, fekete kalapja dús gesztenyebarna haján. A haja - olyan híres, hogy még a férfi is olvasott róla - sötét és hullámos, apró ezüstök csillognak benne. A férfi végignéz toprongyos önmagán, rosszallóan szemléli a kosz félholdjait a körme alatt, a szakadásokat viseltes nadrágján.
Közelről bámulja az asszony arcát, látja, ahogy pislog, ijedten, mint az üldözött állat. Hiszen az is, természetesen: üldözött. Nemcsak ő üldözi, hanem mindenki. Ő, akárcsak a férfi, menekül...
Mögé lép, a vére dübörög, testében a fölismerés és lelkesültség mámorító elegye vágtat. Néhány száz méterre ott a gőzös, egy közeli dokkban, fekete füstöt pöfög a kék égre. A férfi a zsebébe nyúl, ujjai kitapintják a pengét... 

 

Előlegbe

Itt is ugyanazt tudom leírni, mint az előző résznél is. Nagyon örültem a lehetőségnek, mivel mindig érdekelt Sissi személye. A könyvet köszönöm a Kildarának és a Helikon Kiadónak. 

Ha az olvasási időt nézem, ez a kötet is ugyanolyan gyorsan ment, mint az előző. Két napig tartott, mire a végére értem (2018. február 17. - 2018. február 19.).

A könyv minősége ugyanúgy megfelelő, mint az első rész esetén. Ismét csak díjazni tudom a külső védőborító meglétét és a színösszeállítást. Ezen a borítóképen hátulról látjuk a császárnét, egyrészt szimbolizálhatja, hogy hátat fordít mindennek, másrészt akár azt is, hogy a szépsége valódi fegyver volt.

 

Pro (ami tetszett)

A könyv szerkezeti felépítése ebben a regényben is nagyon alapos. A hosszúnak mondható fejezetek előtt a Sissire vonatkozó verseket, idézeteket találunk. Valamint el vannak látva a fejezetek dátummal, helyszínnel. A könyv végén van egy jegyzet, amiben Allison Pataki leírja, milyen valós tényeket épített be a regénybe. Továbbá ott egy bibliográfia, milyen (szak)könyveket használt forrásként. Végezetül pedig ráakadhatunk egy köszönetnyilvánításra az olvasók, munkatársak és családtagok felé.

Az írónő ebben a regényben is a történelemhez hűen követi a császárné életútját, 1867-től az 1898-ban bekövetkezett haláláig. Viszont egyre inkább csak az ő személyén van a hangsúly. Az írónő hihetetlen érzékenységgel tudja közvetíteni az olvasó felé az érzelmeket. Ez a kötet sokkal felkavaróbb, melankolikusabb hangulatot áraszt, mint az előző rész

A történet Sissi életének második szakaszát mutatja be. Megváltozott az események menete, itt már élesebben elválik egymástól a történelem és a császárné személye. Nyugodtan írhatom, hogy életének második fele sokkal keserűbb, menekülne még önmaga elől is. A Kiegyezés nyélbe ütése után véget ért a "romantika korszaka" (Igen, tudom, nem bizonyított, hogy volt köztük Andrássy gróffal valami, de azt se tudja senki biztosra, hogy nem, szóval a regénynél maradva volt). A császárné egyre jobban eltávolodik mindenkitől, főleg Ferenc Józseftől. A gyerekeiről már letett, a legkisebb Mária Valéria kivételével, akit mindenhova magával visz. Nem találja a helyét, sokszor megbetegszik. Így részben orvosi javaslatra, részben menekülve a felelősség elől, megkezdi hosszú utazásait. Csak akkor tér vissza Bécsbe, ha muszáj, akkor is általában a gyerekei miatt. Viszont ha itt tartózkodik, rengeteg hivatalos eseményen kell részt vennie, így alkalmunk van megismerni a korabeli protokollt. Azonban ahogy telik az idő, az élet sem bánik vele túl kegyesen, sok szerette halálát megéli, ami miatt egyre rosszabb állapotba kerül... Előre haladva a történet folyamában egyre jobban erősödik Sissi irracionális félelme az öregedéstől. Bepillantást kapunk a korszakban forradalminak számító életmódjába, a diétáktól elkezdve a tornáig. Ez élete nagy részét végigkísérte. 

A karakterformálás, csakúgy mint az előző részben, telitalálat. Találkozunk a régi szereplőkkel, de felbukkannak új arcok is. A legfontosabb persze újra Sissi. Ismételni tudom magam, nagyon tetszik, hogy nem idealizálta az írónő a személyét. Mindez ebben a részben még inkább kirajzolódik. Egyáltalán nem volt tökéletes, sőt, sokszor egocentrikus, nemtörődöm személyiség. Az esetek többségében szerintem nagyon könnyen belenyugodott a dolgokba. Viszont óriási fejlődésen megy keresztül a fiatalkori énjéhez képest. Sok dologban belátóbb és nem kerget hiú ábrándokat. I. Ferenc József ugyanolyan merev és szabálykövető ember  marad, de egy idő után legalább képesek barátságot kötni. Időközben felnőttek a gyerekek is. Sajnos a trónörökös, Rudolf viselkedésén érezhető egyrészt az anyai törődés hiánya, másrészt Zsófia főhercegnő szigorú nevelése, egyik sem tett jót az érzékeny lelkialkatának. Sajnos mindennek később súlyos következményei lettek. Sissi kedvence egyértelműen Mária Valéria, akit  már ténylegesen ő nevelt fel. Sokáig vele tart az útjain, de ezen kívül nagy szerepet nem játszott a regényben. Fontos szereplő még "Bay", aki a császárné angliai kísérője, bár én az eddigi olvasmányaim alapján nem is találkoztam a nevével. Szerintem - a regényben - ő testesíti meg Sissi számára mindazt, amit elvár egy férfitól. Spontán személyiség, nem veszi magát túl komolyan. Ő is kedvét leli a császárné kedvenc időtöltésében, a lovaglásban. 

 

Kontra (ami nem tetszett)

Ebben a részben nekem elég vontatottnak tűntek az események, mintha az írónő kissé maga is belefáradt volna a történetbe. Túl sokat időzött egy-egy dolognál.

A másik, hogy a végét kár volt egy színpadra illő jelenetsorral elrontani. Ezt nem tudhatja senki, mit történt akkor. Nagyon eltúlzott volt.

 

Végeredmény 5/4

Már írtam, hogy Sissi élete mindig is érdekelt, ebben a regényben teljesen új oldaláról ismerhettem meg. Egy igazán nagy érzékenységgel megírt történelmi regényt tarthattam ismét a kezemben. Mindezzel együtt ezt a részt én kicsit vontatottnak, eltúlzottnak éreztem. Ennek ellenére továbbra is csak ajánlani tudom a könyveket, tökéletes választás a kikapcsolódáshoz! 

 

Köszönöm a lehetőséget még egyszer a Helikon Kiadónak és a Kildarának!

A könyvet itt tudjátok megvásárolni. 

 

Vhrai

 

Bejegyzésem az első részről: Sissi - Az ifjú császárné

A képek forrása: www.pixabay.com