Samuel M. Katz: Szellemharcosok

img_20180713_1653565.jpg

Twister Média, Budapest, 2017. 560. oldal

 

Fülszöveg

A ​modern korban soha egyetlen nemzet ellen sem indítottak olyan pusztító terrorhadjáratot, amilyen az al-Aksza vagy második intifáda volt. Samuel M. Katz műve első ízben mutatja meg teljes valóságában, hogyan védte meg magát Izrael, miképpen mentette meg az országot egy, a titkos háború harcosaiból álló elit erő, amelynek tagjai a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből és etnikai csoportjaiból származtak… Egy valami azonban közös volt bennük: páratlan vakmerőségük, amellyel ellenségeik közé férkőzve küldetésüket teljesítették.

A 2000-es év utolsó hónapjaiban kezdődött. Miközben az utcákon felgyújtott autóabroncsok fekete füstje szállt az ég felé, a zavargások résztvevői pedig kőzáport zúdítottak a rendfenntartó erőkre, a Hamász, az Iszlám Dzsihád és az Arafat-féle Palesztin Hatóság új stratégiához folyamodott: sorra küldték álcázott terroristáikat izraeli területre, hogy lángba borítsák az országot. Egymást követték az öngyilkos merényletek a buszmegállókban, diszkókban, pizzériákban… mindenütt, ahol csak emberek gyűltek össze. 
Izrael is bevetette azonban különleges erői némelyikét – amelyek egyébként a világ legrátermettebb és legtapasztaltabb efféle szervezetei közé tartoznak. A Ja'masz (a Nemzeti Rendőrség kötelékében működő Határőrség különleges egysége) Izrael gyors reagálású készenléti alakulatává vált. A Sin Bét (Biztonsági Szolgálat) által szerzett értesülések nyomán Ciszjordániában, Jeruzsálemben és a Gázai övezetben bevetésre indultak a bennszülött, arabul tudó dovrimok ("Beszélők"), és beszivárogtak azokba a veszedelmes zónákba, ahol a terroristák nyilvánvalóan rejtőztek. Előkészítették a terepet a rettenthetetlen taktikai specialisták számára, akik, miközben igyekeztek kézre keríteni az Izraelben folyó vérontás felelőseit, gyakran kerültek szembe létszámfölényben lévő ellenfelekkel. Ez a könyv az ő cáfolhatatlanul hiteles históriájuk: történet vakmerő tettekről és agyafúrt cselvetésekről, amelyeknek helyszíne csakis a modern Közel-Kelet – ez a lőporos hordó – lehetett.

 

Előlegbe

Már régebben felfigyeltem erre a könyvre. Nagyon érdekes témát dolgoz fel: az izraeli titkosszolgálatok, katonai szervezetek harcát a palesztin terroristák, öngyilkos merénylők ellen. Mindig is kíváncsi voltam, miképp működhet ez a gyakorlatban. Köszönöm a lehetőséget a Twister Média Kiadónak és a Kildarának!

Elég tömény és hosszú olvasmány, úgyhogy eltartott egy darabig, mire végeztem vele. Szám szerint hét nap kellett, mire elolvastam (2018. július 8. - 2018. július 15.).

Zsinórban a harmadik "twisteres" könyvként olvastam, de a minőségére nem tudok rosszat írni. Elég vaskos kötet, de talán még határeset ahhoz, hogy magunkkal cipeljük. A borító nagyon el lett találva, igazából ez hívta fel a könyvre a figyelmemet. Tökéletesen összefoglalja a lényeget a sötét színekkel és az arctalan harcosokkal.  

 

Pro és kontra

Egyértelműen a tényirodalmi kategóriába sorolnám, talán még a történeti munkák közé, akkor is, ha azokhoz képest olvasmányosan, sokszor személyes beszámolókra alapozva írta meg az író. A mű felépítése nagyon szisztematikus, több, címmel ellátott könyvre oszlik, ezeken belül pedig ugyancsak címmel rendelkező, hosszabb fejezetek vannak. De még ezekben is kisebb szemelvényeket találunk. A könyv elején van egy bevezető, mégis miről fog szólni a kötet, valamint a szereplők felsorolását is tartalmazza. A végén pedig akad még köszönetnyilvánítás, lábjegyzetek magyarázata, kislexikon és egy bibliográfia a felhasznált irodalomól. A gondos szerkezet is arra utal, hogy Samuel M. Katz alaposan utánajárt a témának. 

Elég kényes dologra tenyerelt rá az izraeli-palesztin konfliktus bemutatásával. Egyáltalán nem olvastam még ilyen formában erről semmit, kivéve talán néhány újságcikket, ami anno az éppen aktuális esemény kapcsán íródott. Nagyon nagy szó azonban, hogy az író egyik felet sem festette le szentnek.  Az egész könyv az izraeli titkosszolgálatok elkeseredett küzdelmét foglalja össze a terroristacsoportokkal szemben. A könyv ennek, három földrajzilag behatárolható zónáját veszi sorra. Ciszjordániát, Jeruzsálemet és a Gázai övezetet. Összefoglalja a jelentősebb akciókat, szervezeteket, terrorcsoportokat, sejteket. Megismerhetünk néhány katonai stratégiát, módszert, amit az izraeliek fejlesztettek ki. A leírás módja inkább elbeszélő, semmint egy összegyűjtött adathalmaz. Sokszor idézi a kommandósokat is szó szerint. Valamint nekem amúgy ez átmenet a tényirodalom és a dokumentumregény között. Zavar, hogy hiányoztak a párbeszédek. Enélkül nagyon egybefolyt minden. Az a megközelítés viszont nagyon tetszett, hogy nemcsak számszerű adatokat kapunk a bevetésekről, hanem személyes történeteket, a családról, barátokról... és így tovább. De nevesíti a merényletek áldozatait és a merénylőket is. 

Ennek a könyvnek a kapcsán nem igazán tudok karakterektől beszélni. Rengeteg kivételes, a hivatásának élő embert ismerhetünk meg a lapokon. Az életük - Samuel M. Katz szavaival élve -, minden regényességet nélkülöz, és ezt bármely fedett egység katonáira érthetjük. Folyamatos életveszély, készenlét, alváshiány, monotonitás. De a tudásuk összességében lenyűgöző lehet. Szívesen olvastam volna még arról, hogyan folyik a kiképzés. Az alapdolgokat, mint a nőknek is kötelező a katonai szolgálat, vagy a krav maga már hallottam, de kíváncsi lettem volna, mégis mik a követelmények, ha a terrorelhárító egységekbe csak a jelentkezők egy százaléka jutott be...

 

Összességében 5/4

Meglepett ez a könyv. Nagyon érdekes és általam kevéssé ismert témát dolgoz fel, az izraeli-palesztin konfliktus éveibe kaphatunk betekintést. Mindezt az író részrehajlás nélkül, a tényekre szorítkozva vázolta. Valahol átmenet a tényirodalom és a dokumentumregény között. Kissé zavart, hogy ilyenformán hiányoztak a párbeszédek, az interjúk, csak egy összefüggő elbeszéléshalmaz az egész. Sokszor ismétli is önmagát. Ellenben alaposan bemutatja az izraeli terrorelhárító szervek működését, felépítését és ismertebb akcióit. Ajánlani elsősorban azoknak tudom, akik kicsit is érdeklődnek a téma iránt. Nagyon alapos ismeretanyagot biztosít a kötet.

 

Vhrai