Körmendi Zoltán: Isteni Program I.- II.

3384142_5-horz.jpg

Krisztina Amerikában

Daniela hagyatéka

 

Pro és kontra

Mindig azt tartottam magamról, hogy hadilábon állok a magánkiadásban megjelent könyvekkel. Viszont az utóbbi időben hozzám kerülő regények szép fokozatosan megváltoztatták a hozzáállásomat. Ugyanis az ebben a formában kiadásra kerülő művek között is találni igazán érdekfeszítő és elgondolkodtató alkotásokat. Az Isteni Program széria első és második kötete szintén ebbe a körbe sorolható. Maga  szerző keresett meg, hogy volna-e kedvem elolvasni az első két részt. A fülszöveget átfutva erősen kételkedtem benne, hogy nekem való történet lesz, de valami mégis vonzott a dologban, tehát elvállaltam. Elektronikus formában jutottam a könyvekhez, így a minőségéről nem tudok sok mindent írni. A borítóképek viszont, amelyek fentebb szerepelnek, nagyon el lettek találva. Teljes mértékben tükrözik a  két regény lényegi elemeit.

A külső jegyek után azonban ugorhatunk is belülre! Egyetlen konkrét zsánerbe sem merném határozottan besorolni az Isteni Programot, rengeteg mindent csipeget össze innen-onnan, de talán ez adja a varázsát. Körmendi Zoltán ezzel együtt egyszerűen és érthetően fogalmaz, mégis szerkezetileg és logikailag rendkívül összetett szöveget kaptunk. A kötetek témájával kapcsolatban már az elején voltak fenntartásaim. A különböző vallások engem maximum a történetiségük folytán szórakoztatnak, egyébként fogalmazzunk úgy, “hithű ateista” vagyok. Az első részben, a Krisztina Amerikában pedig kiemelten kerül középpontba a csodák és a "Messiás-szerep" mibenléte. Ezek enyhén szólva nem nyertek meg maguknak az elején. De ahogy haladtam előre a könyv olvasásával, meglepődtem, mennyire eredeti módon fűzte össze az író mindezt a technika, informatika vívmányaival, sőt, később egy földönkívüli civilizáció lehetséges létezésének magyarázatával. A második rész, a Daniel hagyatéka már sokkal közelebb áll hozzám. Ebben leginkább ezeknek a “jelenségnek” a realistább, gazdasági és politikai vetülete követhető nyomon. Persze a két kötet között jelentős átfedések vannak, nem lehet ennyire sarkítva elkülöníteni őket. Egy zseniális koncepciót kapunk a világban zajló folyamatok igazolására. Ennek hátterében kétségkívül jelentős kutatómunka áll. Ezt az alaposságot támasztja alá a mindkét regény végén megtalálható függelék is, amelyben rengeteg háttér-információt találhatunk az eseményekkel és a szereplőkkel kapcsolatban. Saját ismereteimet is figyelembe véve, nem tudnék az összefüggések hálójában gubancot találni. Viszont, ha kötni kellene valamilyen tudományhoz a dolgot, leginkább a filozófia “takaróját” tudnám ráhúzni az egész rendszerre.

A két kötet története szorosan összefügg, mondhatni ellenpólusai egymásnak. Ugyanis az első részben felvázolt cselekmény vezérfonala köszön vissza a másodikban is, csak éppen az ellentétes nézőpontból. Viszont az addig vezető út lényegesen különbözik. Egyébként a regények összetettségét mutatja, hogy még ezeken belül, külön-külön is több szálon futnak az események. Az első kötetben hangsúlyosabb szerepet kapnak a magyar vonatkozások. Már az elején megismerjük Krisztinát, aki egy internetes szoftver megalkotásával válik ismertté. Több csodás gyógyulás, pálfordulás köthető ehhez a programhoz. Ezekből kapunk ízelítőt már a regény elején. De visszatérve Krisztinához, egyfajta új “Jézusként” tekintenek rá világszerte, ami egyre inkább felkelti több hatóság figyelmét. Természetes, hogy a magyar szervezetek vetik rá magukat elsőként az ügyre, megpróbálják a lányt letartóztatni, és ezzel félreállítani az útból. Ekkor érkezik a lehetőség, hogy Krisztina az Egyesült Államokba menjen ösztöndíjasként, amit meg is tesz. Bevallom számomra innen kezdtek el érdekessé válni az események, egészen addig szkeptikusan, már-már utálkozva forgattam a könyvet a sok vallásfilozófiai utalást miatt. Ahogy azonban bekerült a képbe az amerikai szál, mindez kiegészült a tudományos kutatás eszközeivel, egyre inkább felcsigázta az érdeklődésemet. Abszolút kiemelkedőnek tartom Krisztina és a vőlegénye, Roland párbeszédként lezajló elmélkedéseit, amire tekinthetünk úgy is, mint a szakrális és tudományos megközelítés “vitáját”, amiből végül egy nagyon érdekes konszenzus születik. Különös figyelmet fordított a szerző arra, hogy rámutasson, az egyes kormányok és titkosszolgálatok mi mindenre képesek a teljes kontroll fenntartása érdekében. Sajnos a végkifejletet így sem sikerül megakadályozni.

A második kötetben, mint már írtam, megismerhetjük a történet másik, ellentétes oldalát. Felbukkan ugyanis egy fiatal ausztrál lány az amerikai hatóság látókörében, aki hasonló képességekkel rendelkezik, mint Krisztina. Érdekes, hogy az ő történetét nem mindig “közvetlenül", hanem Lawrence tábornok visszaemlékezései alapján ismerhetjük meg. Daniela egy jóval materialistább megközelítést képvisel, mint a másik lány. Igyekszik kiaknázni a képességeit, keresi a kapcsolatot a tudománnyal, a hatóságokkal. Emellett a haszonszerzéstől sem riad vissza. Ennek köszönhetjük a regény gazdasági, pénzügyi vetületeit. Rengeteg mindent megtudhatunk arról, hogy akár kisebb társadalmi, politikai változások milyen káoszt okozhatnak a globális világgazdaság tekintetében. Daniela a saját elképzelései valóra váltása érdekében bármire képes, és ennek súlyos következményei lesznek. Ebben szorosan közreműködik a másik pártfogója, a milliomos Matthew is, aki megadja mindehhez a kezdő löketet, végül mégis visszakozik, ezzel mintegy eltaszítva magától a lányt. A regény nagy részében körülbelül azt a vezérfonalat követhetjük, mint az első kötetben, viszont az utolsó, körülbelül egynegyed rész már továbbviszi a Krisztina Amerikában eseményeit, összegzi a következményeket és elmeséli mi lett a szereplők sorsa.

Az összetett háttér és a bonyolult történetvezetés mellett viszont a karakterek kidolgozottsága háttérbe szorult. Kivételként talán a sorozat két címszereplőjét, Krisztinát és Daniellát tudnám említeni. Ugyanis a koncepció egy része rajtuk alapszik. Itt hoznám fel azt az elméletet - nagyon leegyszerűsítve -, hogy a “Messiás” mellé jár egy “Antikrisztus” is. Ezt jelen esetben a két lány testesíti meg. Remekül sikerült ábrázolni, mennyire ellenpólusai egymásnak, a kinézetükben, a viselkedésükben, és a tetteikben egyaránt. Még akkor is, ha a képességeik ugyanarról a tőről fakadnak. Ez legjobban akkor kísérhető figyelemmel, amikor közös jeleneteik vannak. Krisztina tipikusan az, akiről az ember egy rossz szót nem tudna mondani, jóindulatú, önzetlen és segítőkész. Nem véletlen, hogy a regényben Teréz anyához hasonlították. Jellemző is, hiszen kezdetben nem foglalkozik a dolgok tudományos hátterével, meg van győződve róla, hogy Isten áll a képességei mögött. Szerencsére mellett állt Roland, aki segített a lánynak két lábbal a földön maradni. Számomra sokkal izgalmasabb volt Daniela alakja a második részben. Nem lehet a tipikus gonoszként feltüntetni. Már nagyon fiatalon tudja mit akar, ki akarja használni a lehetőségeit. Viszont egyre inkább letér a helyes útról, és  kénytelen lesz szembesülni a tetteinek következményeivel. Ez a virginiai események időpontjában tetőzik. Sajnos a mellékszereplők kidolgozása már nem lett ennyire alapos. Sem a hátterük, sem pedig a párbeszédek tekintetében. Nincs különbség az amerikai elnök és egy katonai vezető, vagy éppen egy tudós szóhasználata között. Zavaró, hogy néhol azt se tudtam, éppen ki jutott szóhoz.

 

Összességében 5/4

Ismétlem önmagam, félre kell tennem a magánkiadásokkal szemben kialakult fenntartásaimat. Körmendi Zoltán egy nagyon egyedi, és logikusan megszerkesztett sorozattal örvendezteti meg az olvasókat. Érdekes koncepciókat vázol a tudomány, a vallás, az informatika, a gazdaság, a politika összefonódásairól és ezek egymásra való hatásáról. Külön figyelmet érdemel, mennyire ügyelt az egyes elméletek és a történet szálainak összefüggéseire. Mindemellett azért a fantáziája is kellőképpen elszabadult, főleg a nálunk jóval fejlettebb, idegen civilizáció létének kérdésében. A két kötet kiegészíti egymást, hiszen ugyanannak a történetnek a két oldalát mutatja be, mégis teljesen különbözőek. Mondhatni az egyik szakrális, a másik pedig materiális megközelítést alkalmaz. A karakteralkotás az, ami kicsit “gyengébbre” sikerült, a mellékszereplők elég “laposak" és egyformák. Viszont arra kérlek, kedves Olvasóm, ne csak ezt a kis összefoglalót olvasd el, mivel ez tényleg egy nagyon általános összegzés így a végére. Ajánlani tudom a sorozatot azoknak, akik kedvelik a filozofikus, teoretikus felépítésű regényeket, ahol inkább a miértek állnak a középpontban, de a sci-fi és fantasy rajongók is megtalálhatják a számításaikat! 

 

Köszönöm szépen a lehetőséget Körmendi Zoltánnak! 

 

Vhrai

 

Ui.: Várható egyébként a sorozat harmadik kötete is, ami egy újabb oldalról közelíti meg a történteket! 

 

Bővebb információ a sorozatról: http://isteniprogram.wixsite.com/blog